Indien u onze white paper over A.I. heeft gedownload maar ook heeft gelezen, beschikt u nu over een hele waslijst aan mogelijke A.I. toepassingen en voorbeelden… maar hoe kan u nu concreet het gegeven ‘artificiële intelligentie’ in uw KMO incorporeren?

Stap 0 – Begin klein

We kunnen het niet genoeg benadrukken, maar de grootste fout die u als ondernemer kan maken is het onmiddellijk ‘groots’ zien. Grote A.I. projecten zijn doorgaans duur en vragen veel resources… omdat ze complex zijn. U zal steevast eerst heel wat leergeld moeten betalen vooraleer tot een werkende A.I. oplossing te komen die toegevoegde waarde genereert. Zorg er eerst voor dat uw onderneming (team, klanten, leveranciers) maar ook uzelf klaar bent voor artificiële intelligentie. Laat A.I. onder het mom van innovatie uw bedrijfsprocessen en -cultuur binnensluipen!

Stap 1 – Verander uw bedrijfscultuur

Beschikken uw collega’s over voldoende analytisch inzicht? Staat uw team open voor vernieuwing? Beschikken uw medewerkers vandaag over een smartphone? Werken uw medewerkers op een recente laptop (desktop is so nineties) of tablet? Mogen uw medewerkers gebruik maken van sociale media tijdens de werkuren? Maakt u onderneming gebruikt van een web analytics tool (bv. Google Analytics?) Verzamelt u reeds klantendata in een CRM systeem? Heeft u een duidelijk zicht op de processen die binnen uw organisatie écht toegevoegde waarde genereren? Vraagt u regelmatig, op structurele wijze, feedback aan uw klanten? Durft u als leidinggevende los te laten en verantwoordelijkheid te delegeren?

Als u te vaak ‘neen’ moet antwoorden op bovenstaande vragen kan het zijn dat u en uw onderneming nog niet klaar zijn om aan de slag te gaan met A.I. U riskeert té veel leergeld te zullen betalen of gewoon op weerstand te botsen in uw team. We willen hier trouwens stellen dat elke medewerker in een bedrijf over de nieuwste iPhone dient te beschikken, maar een minimale vorm van technologische adaptatie bij de collega’s is wel vereist!

Uw bedrijfscultuur bijsturen begint altijd bij u zelf: walk the talk!

Stap 2 – Begin bij u zelf!

U leest deze paper, dus u bent van plan om A.I. zijn ingang te laten vinden binnen uw onderneming of team. Dan bent u ook waarschijnlijk de persoon binnen uw professionele omgeving die zich reeds het verst verdiept heeft in deze materie en de trends op de voet volgt. Stel u zelf op als A.I. ambassadeur naar de collega’s! Bezorg hen relevante, maar vooral concrete content en wij hen op concrete cases en voorbeelden binnen uw sector. Zorg voor A.I. bewustzijn!

Aanbevolen artikel  Artificiële intelligentie: build or buy?

Geef tijd en ruimte aan het bewustwordingsproces! Niet iedereen ligt wakker van technologische disruptief of verdiept zich in elke recente Harvard Business Review over A.I.

Zorg ervoor dat innovatie (lees: A.I.) een wezenlijk onderdeel vormt van uw bedrijfsstrategie. Als u dit niet structureel deel laat uitmaken van uw strategie bestaat de kans dat uw team uw ambities zal afdoen als de zoveelste ondernemersgril van de baas!

Maak zelf gebruik van A.I. op persoonlijk vlak: hoe meer u als persoon zelf gebruik maakt van handige A.I. oplossingen (en dit ook toont aan de collega’s) hoe sneller uw collega’s op de trein zullen springen.

Stap 3 – Betrek uw medewerkers

Als uw team voldoende voeling heeft met hedendaagse technologie én u voelt aan dat verandering voor hen niet noodzakelijk aanvoelt als een bedreiging, maar eerder als een opportuniteit zal u in hen een sterke bondgenoot zelfs partner vinden om met A.I. te gaan innoveren.

Organiseer een sessie waarin u A.I. of innovatie nogmaals kadert binnen uw strategie, inspiratie geeft door leuke A.I. cases & applicaties allerhande te presenteren, maar ook concrete voorbeelden toont van hoe A.I. binnen uw sector toegevoegde waarde genereert. Als voorbereiding voor deze workshop kan het zinvol zijn iedereen deze paper te laten lezen.

Vraag aan iedereen individueel (of deel uw team op in groepjes van max. 3 collega’s) een concrete toepassing of optimalisatie te bedenken binnen het bedrijf waar A.I. een rol zou kunnen spelen, ongeacht het kostenplaatje of technologische processen. Laat elke collega of groepje deze toepassing presenteren.

Vraag aan het volledig team elke voorgestelde toepassing te scoren van één tot tien: tien betekent dat ze dit de meest interessante applicatie vinden.

Aanbevolen artikel  Invloed van gedachtenlezende A.I. op digitale marketing

Deel uw team opnieuw op in groepjes van 3 en vraag elk groepje om van het hoogst gescoorde idee aan te geven welke moeilijkheden zich zullen voordoen bij de ontwikkeling van de toepassing, wat de afhankelijkheden zijn, welke systemen geïmpacteerd zullen zijn en wie binnen de organisatie betrokken moet worden bij de uitwerking ervan.

Als u dit proces heeft doorlopen zal u 1) een stukje mindset binnen de organisatie hebben gewijzigd 2) concrete ideeën hebben tot innovatie 3) relevante startpunten hebben om rond A.I. te werken.

Stap 4 – A.I. & marketing

Dankzij Facebook, Google en consoorten vormt digitale marketing de meest toegankelijke discipline om te starten met A.I., zeker als u vandaag al aan digitale marketing doet. Met enkele klikken activeert u de A.I. componenten van deze platformen.

De kans is ook groot dat u hiervoor samenwerkt met een externe leverancier. Deze zou u vrij snel op weg moeten kunnen helpen om de A.I. mogelijkheden van al uw campagnes te verkennen en te activeren.

Feitelijk vormt een chatbot ook een zeer snelle manier om A.I. te activeren binnen uw bedrijfsprocessen. Met de juiste toepassing kost het u letterlijk enkele uurtjes tijd om een zinvolle chatbottoepassing te implementeren op uw website. Remember: start klein en de rest volgt wel!

Stap 5 – Wees kritisch voor evidentie en challenge uw leveranciers

Kijk niet alleen naar uw interne processen, maar neem ook uw externe processen onder de loep! Onderzoek bijvoorbeeld hoeveel manuele handelingen bij externe leveranciers feitelijk repetitief van aard zijn… maar u wel geld kosten! We nemen opnieuw het voorbeeld van een boekhouder: vandaag bestaan er tientallen online platformen waarop u zelf uw facturen (aan-/verkoop) kan opladen, uw kostenplaatsen kan beheren en diverse financiële dagboeken kan bijhouden. De meeste van deze platformen beschikken reeds over A.I. functionaliteiten om bv. cash-, budget- en winstprognoses te maken of u te waarschuwen voor anomalieën binnen uw financiële huishouden.

Waarom zou u bijgevolg nog met uw mapjes eens per kwartaal (in het beste geval) langsgaan bij uw boekhouder? Waarom betalen voor rapportering die een systeem automatisch kan aanmaken?