Zoals ook Google heeft Facebook vorige week een noodfonds gelanceerd voor KMO die te lijden hebben onder de gevolgen van COVID19.

Wie komt in aanmerking?

  • Bedrijven met winstoogmerk
  • Tussen de 2 en 50 werknemers hebben
  • Al meer dan een jaar bestaan
  • Te maken hebben met uitdagingen in verband met COVID-19
  • Nabij een locatie bevinden waar Facebook actief is (dit betekent: actief zijn in de Brusselse regio)

Opgelet: u kan deze ondersteuning tot 08 oktober 2020 aanvragen.

Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor een lijst met in aanmerking komende steden.

Bij het invullen van uw aanvraag moet u uw meest recente jaarrekening of boekhouding verstrekken. Alsook een juridisch document waaruit blijkt dat uw bedrijf minimaal één jaar bestaat, zoals statuten, bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bedrijfsvergunning/bedrijfsregistratie of een samenwerkingsovereenkomst. Zorg ervoor dat u een volledige jaarrekening of een volledige boekhouding van uw bedrijf verstrekt. De verstrekte jaarrekening moet minimaal een balans en een resultatenrekening/winst- en verliesrekening bevatten. Een balans bevat doorgaans een overzicht van alle activa en passiva van uw bedrijf. Activa zijn bijvoorbeeld items zoals contanten, tegoeden van uw klanten, gebouwen die eigendom zijn van uw bedrijf, voorraden die door uw bedrijf worden aangehouden, enzovoort. Passiva zijn bijvoorbeeld saldi verschuldigd aan uw leveranciers, leningen verschuldigd aan financiële instellingen, enzovoort. Een resultatenrekening/winst- en verliesrekening bevat een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en winst gedurende een jaar. Een verkorte jaarrekening of boekhouding wordt niet aanvaard. Upload deze twee documenten in een digitaal formaat, bij voorkeur in PDF

U kan in een latere fase van het proces mogelijks gevraagd worden om verdere documenten te verstrekken.

Meer informatie via deze link

Author

Alexander (1982), ondernemer, marketeer, investeerder, hobbykok, vader, partner, spinningcoach & fervent fietser... en in mijn vrije tijd: CEO van Authority

Schrijf een commentaar