SEO linkbuildingSEO Marketing

Is linkbuilding nog relevant?

Ja, indien goed uitgevoerd. Zelfs met de beste content zullen dealgoritmes van Googleuw website niet gemakkelijk naar de eerste pagina bombarderen zonder kwalitatieve links. In de beginjaren van Google ging het voornamelijk over deze links: hoe meer (kwantiteit) links uw website had, hoe hoger uw website scoorde. De nadruk ligt nu ontegensprekelijk opkwalitatieve content voor…
Lees meer
SEO linkbuildingSEO Marketing

Wat zijn toxic links?

Toxic linksof giftige links zijn links van andere websites naar uw website die Google als niet kwalitatief, zelfs schadelijk beoordeeld. Deze negatieve beoordeling geldt voor websites die spam gebruiken, of die bewust verkeerde of niet gecontroleerde informatie…
SEO linkbuildingSEO Marketing

Welke impact heeft linkbuilding op SEO en hoe?

Als u een website heeft, hoorde u misschien al vaak over het belang vanSEO-linkbuilding. Het is namelijk een belangrijke factor omhoger in de zoekresultatente komen én ommeerwaarde te bieden voor uw bezoeker met bijkomende nuttige informatie. Maar welk verschil maakt het nu eigenlijk? En hoe gaan we concreet tewerk? Waarom is SEO-linkbuilding nodig? Zelfs met de…
Lees meer
SEO linkbuildingSEO MarketingTechnische SEO optimalisatie

Wat zijn canonical url's en hoe gebruik ik deze?

Een canonical url is een tag die wordt toegevoegd aan de HTML code van een pagina. Deze tag gebruikt u op pagina’s met dezelfde content om duplicate content te vermijden. De canonical tag is een manier om aan Google aan te geven welke pagina er geïndexeerd mag worden en welke niet. De canonical url wordt standaard geplaatst in de <head> van uw code en ziet er als volgt…
Lees meer