Tag

authenticiteit

Browsing

E.A.T. staat voor Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness. Met andere woorden: expertise, gezaghebbendheid en betrouwbaarheid. De afkorting komt uit Google’s Search Quality Rater Guidelines, oftewel een gids om de kwaliteit van de zoekresultaten te kunnen meten. Hoe belangrijk is E.A.T. voor SEO? E.A.T. is vooral belangrijk voor content die wezenlijke impact kunnen hebben op het leven van mensen. Denk hierbij aan medische uitleg, financiële dienstverlening, informatie over een zwangerschap,… Het is belangrijk dat wanneer u naar dit soort zaken zoekt, Google zoekresultaten toont van betrouwbare bronnen die ook juiste informatie of advies bevatten. Google refereert naar dit soort onderwerpen als YMYL, Your Money…