Een duidelijk DNA

We vinden waarden en normen belangrijk, maar hebben lak aan algemene slogans en holle woorden. Daarom schreven we de onze concreet uit...

Samengevat!

 • De klant heeft altijd gelijk… ook als die geen gelijk heeft!
 • We gaan er nooit van uit dat…
 • We werken pragmatisch
 • We hebben geen 9 > 5 mentaliteit
 • We willen de beste zijn in iets!
 • We bouwen allemaal samen aan het team
 • We zijn gezond opportunistisch
 • We nemen onze verantwoordelijkheid
 • We respecteren de professionele etiquette
 • Voor wie tijd heeft...

  De klant heeft altijd gelijk… ook als die geen gelijk heeft!

  We moeten altijd open staan voor feedback van de klant, zelfs al vinden we die feedback niet gegrond of terecht. Het feit dat een klant feedback geeft is altijd een teken van betrokkenheid van die klant, het wordt pas een probleem wanneer een klant geen feedback meer geeft.

  De klant moet altijd voelen dat we open staan voor feedback, dat we aandachtig luisteren en we moeten altijd iets concreet doen met die feedback.

  Als een klant een opmerking geeft die niet correct is of waarvan wij vinden dat ze onterecht is wil dit toch altijd zeggen dat de klant een andere perceptie heeft, de case niet begrijpt of onvoldoende of te weinig duidelijk door ons werd geïnformeerd. Het is altijd onze taak om de nodige en volledige duiding en informatie te vertrekken en er ons van te vergewissen dat de klant uiteindelijk over duidelijkheid beschikt, dat is onze taak als dienstverlener!

  99% van conflicten met klanten en uiteindelijke klantenontevredenheid wordt veroorzaakt door onduidelijke of onvolledige informatie, voor, tijdens of na een project.

  We gaan er nooit van uit dat…

  Antwoorden of argumenten zoals ‘ik dacht’, ‘ik ging er van uit dat’, ‘ik heb daar niet bij stil gestaan’, etc. kunnen niet. Het duurt 5 seconden om snel bij iemand te vergewissen of iets ingepland, gebrieft, opgeleverd, verstuurd, ontvangen, gemaakt, geschreven, aangepast, bewerkt is. Bij de minste twijfel of onzekerheid en zeker bij risicovolle projecten/klanten/taken kan het nooit kwaad even te vergewissen of alle noodzakelijke schakels in stelling werden gebracht.

  We gaan er ook nooit van uit dat iets niet belangrijk is of onvolledig opgeleverd mag worden: details en kwalitatieve afwerking zijn belangrijke ‘delighters’ voor onze klanten.

  We gaan er ook niet van uit dat klanten over voldoende voorkennis of achtergrondinformatie beschikken om alles wat wij vertellen, presenteren of rapporteren te allen tijde correct te interpreteren. We vragen dus regelmatig aan onze klanten of onze informatie bevattelijk en begrijpelijk genoeg is.

  We werken pragmatisch

  We zoeken altijd naar de meest effectieve en snelste oplossing voor een probleem of opportuniteit. We verliezen ons niet in ‘grote theorieën’ of ‘allesomvattende wetenschappelijke analyses’. We zijn ‘to the point’ en praktisch. Alles wat we voor klanten doen en waarvoor een klant dus betaalt dient aantoonbare toegevoegde waarde te genereren!

  Bij het oplossen van problemen of aangaan van opportuniteiten proberen we dit altijd eerst met de bestaande middelen (budget, tools, data, mensen). Pas wanneer we elke beschikbare ‘steen’ hebben omgedraaid overwegen we nieuwe zaken. Bijvoorbeeld: een klant wil aan marketing automation doen, i.p.v. onmiddellijk Hubspot voor te stellen beginnen we eerste met een eco systeem van mailchimp, google analytics, remarketing campagnes en het bestaande CMS & CRM platform van de klant.

  We zijn oplossingsgericht en werken grondig! We vergewissen ons steeds of het probleem wel effectief opgelost is… we laten geen losse eindjes hangen.

  We hebben geen 9 > 5 mentaliteit

  We werken binnen het voorziene arbeidsregime en de daardoor beschikbare tijd. Maar ieder krijgt maximale flexibiliteit om zijn of haar effectieve werktijd volgens eigen noden in te plannen, dit met respect voor project- en teamplanning.

  Maar soms kan het noodzakelijk zijn extra werktijd te voorzien voor een klant of intern project, ook buiten het voorziene arbeidsregime… en dan moet dit kunnen.

  We verwachten dat elk teamlid matuur genoeg is om zelf op individuele basis zijn of haar planning hierop te voorzien en de nodige compensatie inbouwt. Er wordt dus niet verwacht dat er meer wordt gewerkt dan voorzien, wel dat er gewerkt kan worden wanneer dit noodzakelijk is.

  We willen de beste zijn in iets!

  We kunnen onmogelijk in alles (professioneel) de beste zijn… maar elk van ons moet wel in minstens één aspect van onze dienstverlening excelleren! En dit aspect dient ook iets te zijn waaruit we energie halen, wat aanleunt bij onze individuele professionele passie.

  Het is de verantwoordelijkheid van het management team om voor ieder ten gepaste tijde bijscholing (fysisch of virtueel), coaching en praktijkervaring te voorzien binnen het voorziene arbeidsregime, maar er wordt wel daarnaast van elkeen verwacht de nodige eigen inspanning te leveren om het groeitraject naar excellentie te versnellen, dit wil zeggen: het volgen maar effectief ook intellectueel verwerken van gerelateerde blogs, fora & nieuwsbrieven en het lezen van relevante vakliteratuur. Indien hiervoor kosten moeten worden gemaakt komt het bedrijf hier, mits overleg, uiteraard in tussen.

  We bouwen allemaal samen aan het team

  We vormen allemaal samen een team en bouwen samen aan het team. Het management team kan structureel actie ondernemen om de teamsfeer & samenwerking te verbeteren (teambuildings, groepsactiviteiten, DISC, etc.), maar we hebben allemaal een verantwoordelijkheid op de dagdagelijkse sfeer en samenwerking op de werkvloer. Sfeer en gezelligheid op het werk is een gedeelde verantwoordelijkheid van elkeen en er wordt van elkeen verwacht, met respect voor ieders individuele persoonlijkheid, hieraan actief bij te dragen.

  We zijn gezond opportunistisch

  We beseffen allemaal goed dat we deel uitmaken van een commerciële organisatie die winst moet maken. Vanuit deze wetenschap dienen we allemaal, vooreerst binnen de projecten, oog te hebben voor extra opportuniteiten om een project groter of meer rendabel te maken. Deze opportuniteiten kunnen rechtstreeks met de klant worden besproken, of binnen het project team, of met het management.

  Commerciële opportuniteiten dienen wel altijd zinvol te zijn en toegevoegde waarde te genereren voor onze klanten: verkopen om te verkopen doen we niet!

  We nemen onze verantwoordelijkheid

  Problemen komen voor en fouten worden gemaakt! Dat is eigen aan een professionele omgeving. Maar we nemen elk altijd onze verantwoordelijkheid: we wachten niet tot iemand anders het probleem of de fout opmerkt, we melden dit proactief en stellen oplossingen voor. Als we een probleem niet kunnen oplossen, vragen we hulp aan onze collega’s.

  We zijn elk verantwoordelijk voor onze eigen activiteiten: we staan achter wat we doen, kunnen uitleggen waarom we iets doen en doen geen dingen zomaar! Op alles wat we doen moeten we trots kunnen zijn, voor minder gaan we niet!

  We respecteren de professionele etiquette

  We komen op tijd op afspraken (fysisch of virtueel, intern of extern) of verwittigen tijdig bij vertraging. Indien we toch later zijn excuseren we ons hiervoor. Tijdens afspraken met klanten of leveranciers gedragen we ons professioneel (klanten & leveranciers zijn geen vrienden). We houden aan een professioneel voorkomen, dit wil zeggen: verzorgde kledij en een net voorkomen. We controleren onze schriftelijke communicatie, zeker met externen, grondig op schrijffouten.

  We respecteren onze deadlines, zowel als team als individueel. We onderhouden en optimaliseren onze eigen planning en escaleren tijdig indien er zaken (privé en professioneel) deze planning doorkruisen en het halen van deadlines zou verhinderen.

  Contacteer mij gerust voor een persoonlijke babbel!
  Alexander, zaakvoerder Authority.

  Happy customers?
  Dat bewijst onze score van 4.6/5 op Trustpilot!

     

  Let's launch!

  Bij een eerste kennismaking voeren we steevast een vrijblijvende, maar grondige SEO audit uit van uw huidige zichtbaarheid. Dit vormt de perfecte basis voor een goed gesprek. Klikt het? Dan praten we verder...

  info@authority.biz

  Take some digital potion!