Google kondigde, net na de core update van september, mid-oktober een nieuwe update B.E.R.T. aan. Zelf beschouwen ze dit als hun grootste update die ze doorgevoerd hebben de afgelopen 5 jaar. B.E.R.T. staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformers, niet dat u daar wat wijzer mee wordt!

Dankzij deze nieuwe update zal Google beter in staat zijn de context waarin en de intentie van gebruikte trefwoorden te achterhalen. Google zal dus meer tussen de lijnen van uw content kunnen lezen en leren. Nog meer dan vroeger wordt het onderwerp van uw content belangrijker en zal Google minder belang hechten aan een individueel trefwoord.

Google versnelt hiermee, gewild of ongewild, de adaptatie en gebruik van stemgestuurde zoekopdrachten: een stemgestuurde zoekopdracht staat door zijn doorgaans ‘long tail karakter’ van nature uit al verder van een zoekopdracht op basis van een trefwoord (short tail).

Op dit moment werd B.E.R.T. slechts uitgerold voor Engelstalige zoekopdrachten, maar zal komende weken verder in alle talen worden geactiveerd. Google maakt voor deze update wederom gebruik van machine learning en hun eigen ontwikkelde A.I. technologie, Cloud TPU.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

Content is king! Nog meer dan vroeger zal u relevante en kwalitatieve content nodig hebben om via Google zichtbaarheid te verwerven bij uw doelgroep. Produceer deze content vanuit een onderwerp,  niet vanuit een trefwoord. Zorg ervoor dat u over één onderwerp meerdere content items hebt die u op relevante wijze aan elkaar linkt.

Voice Search optimaliseer uw website voor stemgestuurde zoekopdrachten. Download onze white paper met praktische tips & tricks.

Aanbevolen artikel  SEO optimalisatie, hoe starten?

Complexity. Durf jouw content terug complex, grondig en onderbouwd te maken… evenwel altijd duidelijk en gestructureerd. Google begrijpt vanaf heden nog beter wat de gebruikt zoekt en zal op zoek gaan naar het échte antwoord of oplossing op de behoefte.

Kwaliteit over kwantiteit: benchmark uw content met u zelf: durft u elke blogpost op uw website op uw eigen Facebook, Linkedin, Twitter, etc. pagina te posten?

Long reads vs. Short Reads: durf te investeren in langere content met échte inhoud, vermijd vluchtige stukjes. Mix verschillende soorten media door elkaar (video, foto, audio, etc.)