Vooreerst dient u positief op volgende stellingen te kunnen antwoorden:

  • Ik weet wie mijn doelgroep is en kan deze helder omschrijven
  • Ik weet welke rol content vervult binnen mijn marketingstrategie
  • Ik weet hoe ik de impact van content kan meten
  • Ik heb een duidelijke strategie

Als u op bovenstaande vragen negatief dient te antwoorden zal elke content kalender u vooral veel inspanning vergen en dus ook geld kosten maar weinig of minder opbrengen.

Een content kalender is immers altijd een middel en nooit een doel. Dankzij een content kalender kan u met goed gekozen content inspelen op relevante momenten voor uw doelgroep via de juiste kanalen.

Een content kalender stelt u dus best op voor een specifieke doelgroep. Heeft u meerdere doelgroepen of personae dan raden wij u aan meerdere content kalenders te ontwikkelen.

Stealing momentum

Bij het ontwikkelen van een content kalender start u steevast met het oplijsten van relevante momenten binnen een door u gedefinieerde periode (bv. commercieel seizoen, bankjaar, etc.) Deze relevante momenten worden opgelijst vanuit verschillende perspectieven: uw organisatie (bv. lancering nieuw product of brochure) uw doelgroep (bv. Batibouw indien u actief bent in de bouwsector) en de markt (bv. soldenperiode). U dient deze oplijsting zo exhaustief mogelijk te maken, u hoeft daarom nog niet elk moment te gebruiken in uw content strategie, maar het zal u wel voldoende inspiratie geven.

Customer Journey

Indien u beschikt over een uitgewerkte customer journey plot u deze tevens over deze periode, indien relevant: wanneer begint uw doelgroep zich te oriënteren, wanneer neemt uw doelgroep een aankoopbeslissing en wanneer gebruikt uw doelgroep uw product of dienst? Bij voorkeur plot u per fase van uw customer journey ook de courante vragen welke uw doelgroep zich stelt in elke fase.

Aanbevolen artikel  Wat is een long read en hoe lang moet content zijn?

Het plotten van de relevante momenten en de vragen die uw doelgroep zich stelt op een tijdslijn zal u al een eerste leidraad geven bij het produceren en publiceren van content.

Commerciële kalender

Idealiter beschikt u ook over een commerciële kalender: wanneer lanceert u welk product/dienst, wanneer hanteert u welke kortingen of geeft u een extra voordeel. Deze elementen dient u ook de plaatsen op de tijdslijn.

Unique Selling Proposition

Als u beschikt over meerdere USP kan het ook interessant zijn om na te denken of specifieke USP ‘verspreid’ kunnen worden over verschillende momenten. Soms kan een specifieke USP relevanter zijn te gebruiken op een moment dat uw doelgroep zich oriënteert, waar andere USP net beter zijn te gebruiken op momenten dat u doelgroep tot aankoop wenst over te gaan.

Als u bovenstaande volledig heeft uitgevoerd beschikt u nu over een tijdslijn met daarop de alle relevante momenten, gerelateerde onderwerpen waarnaar uw doelgroep op welbepaalde tijdstippen zich informeert, commerciële proposities en USP die u kan gebruiken in uw communicatie.

Get creative!

Nu komt het creatieve gedeelte! Ga aan de slag met de reeds opgelijste informatie om per maand of week of kwartaal thema’s te bepalen. Een thema is een rode draad die u trekt overheen de momenten, de behoeften van uw doelgroep, uw commerciële focus en de relevante USP. Hierin zal u waarschijnlijk moeten kiezen: u kan niet alles weerhouden. Dit thema bepaalt de focus van uw marketing & communicatie gedurende deze periode en vormt de basis voor creatie van banners, blogposts, berichten op sociale media, nieuwsbrieven en zelfs POS-materiaal en geprinte media (indien relevant).

Aanbevolen artikel  Wat is Position Tracking in SEMrush?

Kanaalkeuze

Wanneer u uw thema’s heeft gedefinieerd kan u de oefening helemaal afwerken door per thema ook te gaan bepalen welke kanalen u zal inzetten om uw content te verspreiden. Sommige thema’s zal u willen activeren via een nieuwsbrief, andere dan weer enkele via sociale media.

In de voorbereiding van de uitwerking van elk thema dient u exact te bepalen welke onderwerpen de basis zullen vormen voor de content die u binnen het thema zal produceren.

Verfijning?

Het kan uiteraard nog veel complexer en verfijnder: u kan een content kalender afstemmen op verschillende personae binnen een doelgroep, u kan content formaten gaan uitsplitsen (video, tekst, visueel, audio, etcv), u kan uw content kalender onderbouwen met een trefwoordenanalyse, u kan per thema meerder call-to-actions definiëren, etc. Ook kan u de thema’s uitsplitsen in een ‘always on’ en een ‘riding the moment’ laag. Hoe verfijnder uw content kalender, hoe performanter uw content strategie!