Goede SEO content of SEO copywriting houdt 30% rekening met wat Google wil en 70% met wat de lezer wil. Vroeger hanteerde men een 50/50 verhouding, maar dat is achterhaald.

Kies bij het schrijven van uw content altijd voor relevantie, kwaliteit en nooit voor kwantiteit.

Kopieer ook nooit SEO content van iemand anders, Google is intussen wel zo slim geworden om dit te detecteren.

Start nooit SEO copywriting zonder een SEO trefwoordenanalyse, zo niet bent u gewoon doelloos aan het schrijven en kan u de impact van uw copywriting ook niet opvolgen.

Aanbevolen artikel  Wat is SEO?