U kunt ervoor kiezen om sociale media uit te besteden. Tijdsgebrek, ontzorging, te weinig in-house expertise kunnen enkele redenen zijn om sociale media uit te besteden. Wanneer u de keuze maakt om het uit te besteden zijn er enkele zaken waar u zeker moet op letten:

  • Welke taken besteed ik allemaal uit?
  • Hoe komt het visueel materiaal tot stand?
  • Is een approval systeem om efficiënt te werk te gaan
  • Het aantal gewenste posts per week/maand/jaar

Hou er rekening mee dat de persoon/agentschap aan wie u uw sociale media uitbesteed wat inwerkingtijd nodig zal hebben. Ze moeten nog voeling met uw bedrijf en producten krijgen. Wat u wel zelf best blijft doen is het opvolgen van inkomende vragen (conversation management). Dit zijn meestal specifieke vragen waar enkel mensen uit uw bedrijf een antwoord op kunnen geven.

Aanbevolen artikel  Hoe meet ik de ROI van sociale media?