Het eerste belangrijke verschil is de incubatietijd van de impact: een SEA campagne zal onmiddellijke impact genereren, een zoekmachine optimalisatietraject pas na enkele maanden.

Duurzaamheid van de impact is een tweede onderscheid: de impact van een SEO traject is quasi permanent: zelfs na aflopen van het optimalisatietraject zal de impact behouden blijven. Bij het stopzetten van een SEA campagne stopt ook onmiddellijk de impact.

Een SEA campagne is, mits goed uitgevoerd, veel preciezer dan een SEO traject. We kunnen veel gerichter optimaliseren en sturen.

De scope ligt ook tussen beide trajecten helemaal anders: bij een SEA campagne wordt er een campagne opgezet, advertentieteksten geschreven en landingspagina’s aangemaakt. Bij een SEO traject wordt de website technisch geoptimaliseerd, schrijven we SEO content, doen we aan linkbuilding en spelen we met het algoritme van Google, dit alles in functie van de frequente Google updates.